Projects

Výdej přihlášek LDT Pardubice

Systém na automatizovaný výdej přihlášek na Letní dětský tábor Pardubice. Systém umožňuje přednostní výdej rodičům dětí z loňského ročníku, automatické spouštění regulérního výdeje, hlídá limity počtu vydaných přihlášek pro typ dopravy i celkovou kapacitu tábora a v případě naplnění drží pořadník náhradníků.

Přihlášeným rodičům zobrazuje pod vygenerovaným číslem aktuální stav přihlášek. Rodiče jsou informováni o událostech emailem, přihlášky jsou distribuovány rovněž emailem v podobě PDF s předvyplněným číslem přihlášky a způsobem dopravy.

Digalog

Watchface, app, which shows time on the home screen of the watch. This watchface shows both digital and analog time, a day of the week and current date. Moreover it notifies on low battery level and on lost phone connection. On lost connection it also vibes shortly.

StopWatch

A handy time measuring tool. You can create up to 10 independent timers and/or stopwatches. There are in fact no limits for maximum measured time. Stopwatches offer precision of hundredths of a second, support split time, and have a 30 lap history. Timers notifies you using vibrations. The app is optimized for battery saving by refreshing time display only once per second. Everything is of course persistent: the time continues counting even when the app is turned off and timers wake up the app to show notification. The best stop watch app on Pebble store by the time of creation.