C/C++

C++ je multiparadigmatický programovací jazyk, který vyvinul Bjarne Stroustrup a další v Bellových laboratořích AT&T rozšířením jazyka C. C++ podporuje několik programovacích stylů (paradigmat) jako je procedurální programování, objektově orientované programování a generické programování, není tedy jazykem čistě objektovým. V současné době patří C++ mezi nejrozšířenější programovací jazyky.

Web: 

Digalog

Watchface, app, which shows time on the home screen of the watch. This watchface shows both digital and analog time, a day of the week and current date. Moreover it notifies on low battery level and on lost phone connection. On lost connection it also vibes shortly.

StopWatch

A handy time measuring tool. You can create up to 10 independent timers and/or stopwatches. There are in fact no limits for maximum measured time. Stopwatches offer precision of hundredths of a second, support split time, and have a 30 lap history. Timers notifies you using vibrations. The app is optimized for battery saving by refreshing time display only once per second. Everything is of course persistent: the time continues counting even when the app is turned off and timers wake up the app to show notification. The best stop watch app on Pebble store by the time of creation.

StopWatch

Nejlepší stopky na pebble store. Jejich největší předností je přesnost na setiny sekundy a podpora měření kol. Stopky jsou schopny uchovat historii až 30 kol. V nové vezi a s novým API lze v aplikaci nastavit několik persistentních nezávislých měření a časovačů.

Přihlásit se k odběru RSS - C/C++